Специалист технически надзор
инж.Луиз Димов Луизов
телефон:0878/799-700
Лицензия №705 на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
регистрационен №867 на Главна дирекция " Инспекция за държавен технически надзор "

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ "ЯМБОЛГАЗ СЕРВИЗ"ЕООД

Лицензия №2017121396

НАЧАЛО

1. Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MРa включително.
2. Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 130°C включително.
3. Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200°C, на които произведението от обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 4000.
4. Съдове, предназначени за съхраняване на флуиди от група 2, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване.
5. Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от минус 130°C, както и апаратите, непосредствено свързани с тях и образуващи едно съоръжение - топлообменници на разделителни колони, кондензатори - изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и други.
6. Съдове за хладилни уредби.
7. Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на газови съоръжения и инсталации по т. 2.4.2.1.
8. Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове.
9. Стационарни метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане от 0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща вода с температура от 110°C до 450°C включително и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.
10. Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради.
11. Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях.
12. Съоръжения, газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, бутилкови инсталации, сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с втечнен въглеводороден газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради.
13. Газови уреди.

2015 © "Ямболгаз"ЕООД